Prehliadka továrne

fac (2)

Kancelária

fac (7)

Ukážková miestnosť

fac (1)

Naši zamestnanci

fac (6)

Workshop CNC spracovania

fac (4)

Výrobná dielňa

fac-(5)

Miestnosť na suroviny

fac (3)

Výrobné zariadenie

fac (8)

Zariadenie na spracovanie